Национални фолклорни празници Смолян 2009

На 11, 12 и 13 юни 2009 г. съставите ни участваха в Националните фолклорни празници в град Смолян.