Още от създаването си читалището започва да работи добре с театралната си трупа, хорове, певческа група за народни песни и танцов състав, сформиран през 50-те години от Цанко Тачев, който и понастоящем е водач на „хорото“ на всички изяви. През 70-те години ръководител на съставите за автентичен танцов фолклор става Бояна Павлова, която е техен хореограф и днес. Читалищните съставите /9 творчески колектива през 80-те години/ участват не само в изяви на селото, но и в общински, регионални и национални. За богатата си творческа дейност през 70-те години читалището е наградено с орден „Кирил и Методий” ІІ-ра степен, а за 75-годишния си юбилей – с грамота от Министерството на Културата и Съюза на народните читалища.

След 90-те години читалищното ръководство, с постоянство и много работа, успя да възстанови богатата читалищна дейност и даде тласък на нови творчески измерения и дейности на читалището – възобновяване на стари битови и църковни празници, колективи за автентичен фолклор, подпомагане издаването на история на селото, организиране на много благотворителни изяви по различни поводи, модернизиране на читалищната библиотека, ремонтиране на читалищната сграда. С тази си дейност читалището е една уважавана духовна институция в селото и общината, и едно от най-добре действащите читалища на тяхна територия.

Едни от най-големите постижения на читалището в близко време са работата по различни проекти, с помощта на които читалището притежава компютърна техника и Интернет, а по отношение на творчески изяви са участията на фолклорните му състави /35 човека – деца и възрастни/ на едни от най-престижните общински, областни и национални фестивали и събори като:

 • „Дунавски ритми”
 • „От Тимок до Миджур”
 • “От Тимока до Искъра”
 • Копривщица – всички събори – златни носители
 • Рожен 2006 – 2 златни плакета и 3 първи места
 • Рибарица 2007 – І-ва награда за ансамблово надиграване, надсвирване, ІІ-ра награда за населено място – пазител на фолклора
 • Участие на празничен концерт послучай панаира на гр. Кула – 2007 г
 • Участие в проекта „Срещу течението” – заснемане на филм за културата и традициите на народите, живеещи по Дунава. С участието на Иво
 • Папазов Ибряма, Елица и Стунджи, Теодосий Спасов, “Ева квартет”, както и изпълнители и състави от Сърбия, Румъния, Унгария, Хърватска, Словакия, Австрия, Германия.
 • Заснемане на филм по пилотната програма на ЮНЕСКО, Министерство на Културата и БАН – “Живи човешки съкровища” 2008 г.
 • Международен фолклорен фестивал “Пауталия” 2008 гр. Кюстендил – I-ва награда и грамота “Ансамблово надиграване”; I-ва награда и грамота “Индивидуално изпълнение” Александра Йотова
 • IV Международен семинар за български музикален и танцов фолклор – Пловдивска музикална академия 2008
 • Летни фолклорни празници Копривщица 2008 – Александра Йотова – Лице на гр. Копривщица; I-ва награда за състава за автентичен фолклор
 • Национални фолклорни празници Смолян 2009 – Златен плакет

Към читалището действа и фолклорна група „Лазарки”, които също са призьори от Рожен – І-ва награда за автентичен обичай, и са заснети във филми на местни и национални медии.