Народно читалище „Просвета 28.11.1928“ село Градец, Видинско е основано на 28 Ноември 1928 година от група учители и ентусиасти. Първоначалното му седалище е в частен дом в селото. По-късно в кръщелницата на местната черква – „Св. Пророк Илия“, а след това и в училище „Христо Ботев“.

През 1937 година се взема решение да се построи читалищна сграда. Строежът й съвпада с избухването на Втората световна война. Но въпреки тежките условия, с доброволния труд на местното население, кметското ръководство на селото с кмет Георги Иванов, завършват строежа на сградата. През 1944 година, при преминаването на съветската армия през селото, на читалищната сцена е изнесена и първата театрална постановка в тяхна чест. През 50-те години с читалищни средства бива електрифицирано селото: …“и изведнъж цялото село светна…“ Това можем да прочетем в книгата на Борис Бошняшки „Първи опит за история на село Градец, Видинско“. По-късно парите са върнати на читалищното ръководство. Това е периодът, през който се поставят първите основи на богата читалищна дейност, белязала неговото съществуване вече 80 години: театрална, хорова, танцова, библиотечна, краеведска, благотворителна, обществена дейност.

Новото време поставя нови предизвикателства пред читалището и неговите дейци. Днес то разполага с добре запазена база, библиотека, информационен център, интернет връзка, както и богата творческа дейност. Дейност, представяща местния фолклор на престижни сцени в региона и страната. Читалищните състави за автентичен фолклор са добре познати на фестивали и събори, донесли много награди и призвания за читалището ни и най-вече – за популяризирането на Видинския фолклор!